O udruzi

DJELATNOST

 

Samostalno djelovanje u ostvarivanju postavljenih ciljeva uz učkovitu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama, komorama, graditeljskim trgovačm drušvima te drugim tijelima i organizacijama što se bave graditeljskom djelatnošću.


Ostvarivanje i održavanje kontakata s istovrsnim inozemnim i međunarodnim institucijama koje se bave srodnim djelatnostima

 

Prikupljanje mišljenja članova Udruge u javnim raspravama o bitnim pitanjima u svezi ciljeva Udruge

 

Izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija

 

Razmjena strukovnih iskustava među članovima Udruge

 

Redovito i prigodno informiranje članstva o djelatnostima Udruge

 

 

ČLANSTVO

 

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i svaki strani državljanin, te svaka domaća ili strana pravna osoba ako prihvati Statut Udruge te podnese zahtjev za primanje u Udrugu.


Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Predsjedništvo Udruge. Član Udruge postati će fizička ili pravna osoba koja svojim radom pridonosi unapređivanju djelovanja Udruge. Udruga vodi Registar članova. članstvo u Udruzi može biti: redovito, podupiruće ili počasno.

 

Prava i obveze članova su:


1. Birati i biti biran u tijela udruge (redoviti član)
2. Sudjelovanje u djelatnostima Udruge

3. Čuvanje i podizanje ugleda Udruge

4. Čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obaveza
5. Sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge (redoviti član)

 

Članarinu je dužan plaćati svaki član Udruge, o čijoj visini odluku donosi Predsjedništvo. Ukoliko član ne plati članarinu do 31.03. tekuće godine prestaje mu članstvo te se briše iz registra članova. U slučaju sponzorskih priloga oni se priznaju kao članarina osobama ili tvrtkama članovima ukoliko njihov iznos prelazi propisanu vrijednost članarine.

 

Preuzmite prijavnicu za članstvo.